Skip to main content

Klasično jogo so nadgradili z dognanji sodobne medicine ter jo s pomoč- jo genetske in nutrigenetske analize prilagodili posameznikovim potrebam. Prepričanje, da na zapis DNK naših prednikov oziroma na podedovana bolezenska nagnjenja ne moremo vplivati, se s sodobno medicino spreminja. Znano je že, da se nekateri geni lahko »vklopijo« ali »izklopijo«, ko nanje vplivajo zavedni ali nezavedni zunanji dejavniki, kot so stres, strah, lakota ali razni drugi pritiski. »Torej lahko tudi sami veliko naredimo za to, da izboljšamo svoj genski zapis oziroma vplivamo na možnosti za nastanek bolezni. Poti so različne, ena od njih je tudi joga,« razlaga mag. Maja Tanko Smolič, nekoč zaposlena na Inštitutu za DNK analize, danes mednarodno akreditirana učiteljica joge in direktorica Joga inštituta, zavoda za razvoj joge. Prilagojeno bolezenski ogroženosti Na Joga inštitutu so združili tradicijo s sodobnostjo, pove-
zali pettisočletne izkušnje joge s sodobnimi izsledki medicine ter razvili koncept Genjoga, ki je svetovna novost. »Na podlagi informacij, ki jih dobimo iz genetske analize, lahko z vadbo joge prilagodimo način življenja in preprečimo razvoj bolezni, h katerim smo zaradi genskega zapisa bolj nagnjeni. Vadbo joge prilagodimo tudi zdravstvenemu stanju posameznika in njegovi starosti. Če vadba ni premišljeno in strokovno prilagojena, lahko namreč pride tudi do poškodb,« pojasnjuje sogovornica in poudarja, da je program s prilagojenim pristopom primeren tako za otroke kot za začetnike ali že izkušene jogiste vseh starosti. Najboljše hrane ne vidite v reklamah Program Genjoga so pred kratkim nadgradili še s programom NutriYoga. Gre za posamezniku prilagojen in z genetsko analizo podprt program ustrezne prehrane, posledica pa je zdrav organizem in lepše oblikovano telo. Pri NutriYogi je vadba osredotočena na tiste dele telesa, kjer se najprej začenja nabirati maščoba. »Nutrigenetika nam pomaga pri določanju najboljših prehranskih smernic, ki so primerne za naše telo. Z genetsko analizo po posvetu z zdravnikom in specialistom za prehrano dobimo osebni prehranski režim, ki spodbuja zdravo delovanje organizma. Z njegovo pomočjo se je mogoče izogniti tudi uživanju nepotrebnih vitaminov in drugih prehranskih dopolnil, ki nam jih vsiljuje trženjski stroj,« svetuje Andrej Zemljič, prehranski terapevt z Inštituta za DNK analize. Spoznajte svoje težave Na Joga inštitutu v okviru programa Genjoga prirejajo tudi delavnice, ki so specializirane za posamezna bolezenska stanja. Izvedli so že delavnice s praktičnimi vadbami za pomoč pri alzheimerjevi bolezni in osteoporozi, pripravljajo pa še delavnice za težave z mehurjem, prostato ter sladkorne bolnike. Celostni program Genjoga pod strokovnim vodstvom mednarodno akreditiranih učiteljev joge se izvaja od dveh mesecev do enega leta. Cilj programa je, da lahko vadbo nato izvajamo samostojno doma oziroma da tako prilagojena vadba postane navada za vse življenje. Ko samo kemija ne deluje več Slovenci s prakticiranjem joge nekoliko zaostajamo za drugimi zahodnimi državami. »Ne nazadnje tudi zaradi močnega lobija uradne medicine, ki ne sprejema oziroma zadnje čase bolj s težavo in počasi sprejema druge, tako imenovane alternativne metode zdravljenja, med njimi tudi jogo. Pri tem pa pozabljajo ali pa niti ne vedo, da vaje pri fizioterapiji izhajajo prav iz joge,« razlaga Maja Tanko Smolič. Kot pravi, se v Sloveniji za jogo zanimajo predvsem mladi od 20. do 40. leta starosti, vse več pa je tudi starejših, ki ugotavljajo, da zdravila pri dolgotrajnem jemanju izgubljajo učinek, vse bolj zastrupljajo organizem, pomagajo pa ne več. Šele tedaj se ozrejo še po čem drugem oziroma se začnejo zanimati tudi za jogo. To lahko izvajajo globoko v starost, tudi po 70. ali celo 80.letu.

Finance, št.191, 3.10.2013

Leave a Reply